top of page

Nieuw rijpaard voor Cindy.


We zijn erg blij met de aankoop van deze mooie 3 jarige stermerrie Joy Geuzenhof ( Negro x Krack C). Wij gaan haar mooi opleiden en hopen op een mooie toekomst met haar.

#Netherlands #horsetraining #Horses #Dressage #Stal

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
bottom of page